Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaodnowa odnowa
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia

December 04 2017

0714 b829 390
Reposted fromNekoii Nekoii viatoniewszystko toniewszystko
6444 8e1b 390
3675 0169 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4513 6406 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychojunkie psychojunkie
6763 97f1 390
Reposted fromxanth xanth viadancingwithaghost dancingwithaghost
2634 72cc 390
Julian Tuwim
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacholera cholera

December 02 2017

0376 cb74 390
6037 b567 390
Reposted fromdivi divi viawanderlustgirl wanderlustgirl

November 30 2017

2098 0828 390

November 29 2017

5054 8a9c 390

Green Ripper
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
8688 795f 390
6309 7fba 390
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl