Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
4600 8ef1 390
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viarattyness rattyness
7362 faf4 390
Reposted fromfungi fungi viasiostra siostra
6243 a2c3 390
Reposted fromteijakool teijakool viasiostra siostra
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialaparisienne laparisienne
Ale tak jak powiedziałeś, świat się nie zatrzymuje, żebyś mógł się pogrążyć w żalu. Któregoś dnia się budzisz i uświadamiasz sobie, że trzeba zacząć żyć, bo cóż innego ci pozostaje?
— Robert Dugoni
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamilsabelle milsabelle
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
4050 753b 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer

September 19 2018

4093 f347 390
Reposted fromjustinwright justinwright viacholera cholera
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
2906 1686 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viapiehus piehus
0970 780f 390
Reposted fromseaweed seaweed viapiehus piehus
0152 8e0b 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viapsychedelix psychedelix
5523 1aac 390
Reposted fromPoranny Poranny viaSylvka Sylvka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl