Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

0537 84cf 390

una-lady-italiana:

Sicily, Cefalu - 1988
Photo by Ferdinando Scianna

Reposted fromSuzi Suzi
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
6583 3571 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadancingwithaghost dancingwithaghost
3696 72a9 390
Reposted fromxanth xanth viadancingwithaghost dancingwithaghost
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
0329 dcae 390

dappermouth:
“Cruel,” he thought, “how stories go—
with men as heroes, wolves as foes.”


Reposted fromerithe erithe viairmelin irmelin
4669 f657 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 09 2017

7143 444f 390

vethox:

I DON’T BELIEVE IN
GLOBAL WARMING

- bansky, uk

6259 8007 390

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viasadporn sadporn
7737 a607 390

detournementsmineurs:

Gucci, Spring/Summer 2017.

the museum of tears
8267 b953 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin

November 07 2017

To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
the museum of tears
5202 c98f 390
Reposted fromescapism escapism viatoniewszystko toniewszystko
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl