Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2020

0097 800b 390
Reposted fromxawery xawery via0 0
0857 7feb 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaybeyou maybeyou
2795 de69 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapiehus piehus
2818 2852 390
Reposted frompiehus piehus
3473 460d 390
Reposted fromankess ankess via0 0
5993 bdd9 390
Reposted fromhare hare via0 0
0619 bfe7 390
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow via0 0
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape via0 0

May 13 2020

5410 cf73 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
9090 376e 390
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
Reposted fromiblameyou iblameyou viainsanedreamer insanedreamer
4038 8aba 390
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
0586 b16c 390
Reposted fromhrafn hrafn viamaybeyou maybeyou
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viapiehus piehus
2175 24e1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viabylejaka bylejaka
4837 6ca8 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabylejaka bylejaka
0665 19b0 390
Reposted fromtrup trup viaBloodyHeart BloodyHeart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...